• Baskı Boyutu: 70 x 10 mm
  • Gövde Rengi: Muhtelif renkler
  • Keçe Renkleri Muhtelif renkler
Sırdaş İban ve Banka kaşesi Antalya